Cornwall Union

Cornwall Union Logo rjaatun-01-01

DEBATE SOCIETY

(NO) Logodesign for debattforeningen hos Falmouth & Exeter studentersamfunn. Foreningen fokuserer på å lære debattegenskaper til studenter, og å samarbeide med lokalsamfunnet. Briefen ba om et skjold med Cornwall-fargene gull, svart og hvit, og som inkluderte den gitte teksten. For å representerte litt av hva foreningen handler om, ga jeg en del av skjoldet et hint av en snakkeboble.

(EN) Logo designed for the Debate Society at Falmouth & Exeter Students Union. The society focuses on teaching debate skills to students and creating links with the local community. The brief asked for a shield with the cornish colours of gold, black and white, and that included the shown text. To represent the nature of the society, I incorporated a hint of a speech bubble in part of the shield.

0
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *