Loss of innocence

Main book

LOSS OF INNOCENCE

(NO) To ganske forskjellige historier møtes i denne boken, som handler om tap av uskyld. Begge historiene tar sted sommeren 2011. Den ene historien handler om en ferietur til USA, mens den andre beskriver terroristangrepenene som tok sted den 22. juli, mens jeg fortsatt var i utlandet. Leseren blir introdusert til den første historien, mens den andre er gjemt mellom sidene. Man må dermed ta et valg: å lese boken med en naiv trygghet, eller å rive sidene fra hverandre for å se hele sannheten – og dermed miste uskylden?

(EN) Two vastly different stories connect in this book, exploring the loss of innocence. Both are centered on the events of the summer of 2011. One focuses on my holiday to America, while the other describes the terrorist attacks that struck Norway while I was away. The reader is initially presented with the first story, and the other is hidden between the pages. One has to make the choice whether to continue in blissful ignorance, or to rip apart the pages the see the truth – thereby losing innocence.

 

IMG_1250
IMG_1223IMG_1291

0
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *